Kinesiska för nybörjare

Kinesiska för nybörjare – 初级汉语 – vänder sig till vuxna studerande på nybörjarnivå. Boken är avsedd för de första stegen i gymnasieskolan och annan handledd vuxenutbildning.

Boken är upplagd efter en modell med korta huvudtexter i dialogform på kinesiska, stavning på pinyin och översättning till svenska. Därefter följer i varje avsnitt Nya ord, Uttryck och grammatik, Övningar samt texter om Kina och dess kultur på svenska.

Grunderna i hur man skriver de kinesiska tecknen lär man sig steg för steg.

Läromedlet omfattar en bok inklusive en inspelning av huvudtexterna. Ljudet hittar man på denna webbplats: kinesiskafornyborjare.se/ljud/ Facit till övningarna finns sist i boken, liksom en kinesisk-svensk ordlista.

Författare är Chengyu Wang och Xuenan Wang Fredengren, båda med rötter i Kina.
Chengyu Wang är civilekonom och gymnasielärare i kinesiska och ekonomi med högskoleutbildning i kinesiska från både Kina och Sverige. Xuenan Wang Fredengren är systemvetare och gymnasielärare och undervisar i kinesiska, matematik och datorkunskap.

Kinesiska för nybörjare